Workshop – Sunde Børns Problemer

WORKSHOP 

SUNDE BØRNS PROBLEMER 

– når pædagogiske, kognitive og ressourceorienterede metoder ikke virker

 I workshoppen præsenteres et koncept for psykologisk vejledning af forældre, pædagoger og lærere i, hvordan de kan afhjælpe afgrænsede problemer hos børn og unge.

Konceptet kan desuden anvendes, når man ønsker af afklare eventuelle psykosociale grunde til adfærdstræk, som ellers kan give anledning til mistanke om f.eks. ADHD, Aspergers syndrom eller OCD – og det kan anvendes, når man vil forsøge at afhjælpe problemerne ad psykosocial vej. Endelig kan konceptet anvendes i hjælpen til adopterede børn, der har manglet omsorg før adoptionen.

Metoderne spejling og jeg-støtte står centralt i konceptet. De er velkendte, om end uden navn, i den almindelige omsorg for spæd- og småbørn, men har ellers været reserveret til miljøterapeutisk behandling af svært belastede børn og unge.

Konceptet kan anvendes, hvor forældre kan tilbydes kortere psykologiske rådgivningsforløb, f.eks. i privat psykologisk praksis og i kommunal rådgivning, og hvor pædagoger, lærere m.fl. tilbydes undervisning eller supervision.

Oplæg veksler med dialog om konceptets muligheder. Deltagerne inviteres til at bidrage med deres erfaringer og indfaldsvinkler.

Interesserede vil umiddelbart efter kurset kunne drøfte dannelsen af netværk og træningsgrupper.

Tid & sted: Torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00-16.30 i Fælleshuset, Høffdingsvej 22, 3. sal, 2500 Valby.

 Deltagere: Psykologer, læger og andre interesserede.

Underviser: Lars Rasborg, cand. psych., specialist i klinisk børnepsykologi, praktiserende psykolog.

Desuden bidrager Henrik Lund-Jacobsen, speciallæge i almen medicin og psykoterapeut, og Louise Angeloú, cand. psych., børnepsykiatrien i Region Midt.

Workshoppen bygger på Lars Rasborg: Sunde børns problemer (Akademisk Forlag, 2009), Børn i et løbsk samfund (Psykolog Nyt, nr. 10/2011) samt Miljøterapi med børn og unge (2. udg., Akademisk Forlag, 2007).

Nærmere oplysninger: Lars Rasborg, tlf. 57 80 33 63 eller post@lrpsykolog.dk Denne annonce findes også på lrpsykolog.dk og dspp.dk

Pris: Kr. 450,00 inkl. kaffe/te, frugt og chokolade.

 Tilmelding er bindende og sker ved at overføre beløbet til reg.nr. 4400, kontonr. 2496321 senest d. 5. marts 2012. Anfør ‘Sunde børn’ og deltagernavn(e). Samtidig sendes en e-mail mærket ‘Sunde børn’ til administrator Naja Bonnevie, nb@fpap.dk med oplysning om deltagernavn(e). EAN-faktura fås ved desuden at oplyse arbejdspladsens navn, adresse, EAN-nummer og evt. reference.

 Arrangør: Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi (dspp.dk)

Comments are closed.