Bestyrelsen

Formand 

specialpsykolog i psykiatrien Kasper Pyndt

kasppynd@rm.dk

Kasserer

selvstændig psykolog Hanne Larsson

psykolog@hannelarsson.dk

Bestyrelsesmedlemmer

psykiater Bodil Roved

psykolog Camilla Tatt

psykiater Birgitte Norrie