Links

Etiske principper for nordiske psykologer, Dansk Psykologforening
Etikregler for psykiatere, Lægeforeningen
Institut for Gruppeanalyse, København
Institut for Gruppeanalyse, Århus

FPAP, Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Terapier
IPP, Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi
GAS, Gruppeanalytisk Selskab, se under FPAP
SAP, Selskabet for Analytisk Psykologi, se under FPAP
AIP, Akademi for Integrerende Psykoterapi

Skriv et svar