Fyraftensmøde i København 30.11.18 kl. 17.00 – 20.00

 

Har du interesse for analytisk og psykodynamisk terapi?                                                                                 

Fyraftensmøde om Psykodynamisk terapi i vor tid

Fredag d. 30.11.18 kl. 17.00 – 20.00

Oplæg ved psykoanalytiker, gruppeanalytiker og Speciallæge i Psykiatri Tove Mathiesen

Giver det mening at spørge ”Hvad passer til hvem”,

når virkeligheden er ”Hvem har mulighed for hvad”?

DSPP inviterer hermed til en undersøgelse og diskussion af, hvorledes psykoanalytisk og psykodynamisk forståelse anvendes i kortere terapeutiske forløb, og hvordan organisatoriske forandringer kan føre til ændringer i de psykodynamiske terapiformer.

Desuden lægges op til diskussion af hvad forandringerne vil betyde for vor forståelse af psykiske lidelser og behandling af dem. Da forståelsen af psykisk udvikling, herunder udvikling af psykologiske vanskeligheder og psykopatologiske tilstande, hviler på psykodynamisk tænkning og forskning.

Kan vi finde et udviklende og ikke bare et begrænsende perspektiv på befolkningens behov for terapi og på vilkårene for at tilbyde denne terapi?

Herefter er der mulighed for oplæg ved deltagerne og efterfølgende refleksion og diskussion

Tid: 30.11.18  kl. 17.00 – 20.00

Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Amundsens Plads 3, 1359 København

Arrangementet er gratis, kaffe og kage kan købes i caféen.

Arrangementet er åbent for alle, dog gerne tilmelding til Hanne Larsson, psykolog@hannelarsson.dk. Giv også besked, hvis du vil bidrage med et oplæg.

Hvis du vil læse mere se Alberdi, F., Rosenbaum, B.: Evidens for Psykodynamisk Psykoterapi. Statusartikel 2017, Ugeskrift for læger;179:V11160794

Med venlig hilsen DSPP’s bestyrelse v/ Hanne Larsson og Bodil Roved