Generalforsamling 2017

DSPP

Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi

Afholder

Generalforsamling: Fredag den 17. marts 2017, kl. 15-16

Sted: Otte Ruds Gade 98,1, 8200 Aarhus N – Birgitte Norrie’s klinik.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent og referent.

2 Godkendelse af referat for generalforsamlingen 2016

3 Økonomi.

4 Formandens beretning – herunder aktiviteter, hjemmesiden, medlemsbrevet og reaktioner herpå.

5 Valg: Valg af formand, idet Birgitte Norrie efter 1 år på posten går af. Forslag modtages!

6 Valg til bestyrelsen: Mette Barfort træder ud af bestyrelsen efter 10 år. Ligeledes går Louise Hyldgaard af.

Birgitte Norrie stiller op til valg til bestyrelsen. Ligeledes er Kasper Pyndt, Hanne Larsson og Bodil Roved  villige til genvalg.

Interesserede medlemmer kan melde sig til formanden!

7 Nyt fra EFPP.

8 Nyt fra FPAP, herunder Fælleskonferencen v. Bodil Roved.

9 Evt.

Forslag fra medlemmerne til eventuelt kan fremsendes til formanden senest to uger før GF, og senest 7 dage før GF vil der blive udsendt meddelelse om de indkomne forslag.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med foredrag af Hanne Stubbe Teglbjærg om  Hvad laver æstetik og skønhedserfaring i dynamisk psykoterapi? Fra sin mangeårige erfaring med både psykodynamisk og kunstbaseret psykoterapi vil Hanne Stubbe Teglbjærg åbne for en forståelse af kunst og æstetisk erfaring i relation til psykoterapi som udvider forståelsen af de uspecifikke faktorer i psykoterapi og giver nye ideer til interventioner. Der vil blive lejlighed til at prøve lidt selv og god plads til diskussion og erfaringsudveksling. Det er kl. 16.30-18.00, og alle er velkomne.

Birgitte Norrie

Formand