Generalforsamling 2018

DSPP afholder generalforsamling fredag 9. marts 2018 kl. 15.00 – 16.00 i København

sted: meddeles via hjemmesiden og på mail’

Medlemsmøde efter generalforsamlingen kl. 15.30 – 17.00:

foredrag med efterfølgende diskussion og erfaringsudveksling ved psykolog, PhD Sarah  Daniel om “Betydningen af psykoterapeutens tilknytningsmønster i psykoterapi”.

Forlag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før denne.

Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at annoncere din opstilling.