Generalforsamling 2018

DSPP afholder generalforsamling fredag 9. marts 2018 kl. 15.00 – 16.00

i Kulturhuset Indre By, Charlotte Amundsens Plads 3, København

Medlemsmøde efter generalforsamlingen kl. 16.15- 17.45

Foredrag med efterfølgende diskussion og erfaringsudveksling ved psykolog, Ph.D Sarah  Daniel om “Betydningen af psykoterapeutens tilknytningsmønster i psykoterapi”.

Forlag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før denne.

Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at annoncere din opstilling.