Medlemskab

DSPPs medlemmer er læger og psykologer med aktiv interesse for psykoanalytisk psykoterapi.

I særligt begrundede tilfælde kan bestyrelsen optage medlemmer med anden grunduddannelse.

Indmeldelse i DSPP foregår ved at man sender en kort beskrivelse til:

Formand

Cand. psych. Mette Kjær Barfort
Psykologerne i Indre By
Palægade 3, 4.tv
1261 København K
Telefon: 2092 8892
Email: mette@barfort.dk

med  kontaktoplysninger og stillingsbetegnelse, arbejdsområder og interesse for psykoanalytiske psykoterapi. Mette sender beskrivelsen ud til bestyrelsen til godkendelse og derefter får man besked.

Skriv et svar