Dansk Selskab for

Psykoanalytisk Psykoterapi

DSPP aktuelt

DSPP er en forening, der afholder møder og arrangerer uddanelsestilbud indenfor de området psykoanalytisk psykoterapi

Litteraturkredsen i Århus

Medlemmer mødes og diskuterer artikler og bøger.

Finder sted ca. tre torsdage pr halvår.

interesserede kan henvende sig til birgitte.norrie@dadlnet.dk


Medlemsmøde


              "Jagten på sandhed og tvivlens kvalitet

                    i arbejdet med seksuelle traumer"

                                 

Foredrag ved Katrine Zeuthen, psykoanalytiker, psykolog og lektor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet.

Tid og sted: fredag 27.11.2020 kl. 16 - 18

Marselisborg Centeret, Bygning 8, P.P. Ørumsgade 9-11,

Århus C. Vi serverer kaffe, the, kage og frugt.

Tilmelding: Grundet forholdsregler ifm. Covid-19 er der loft på 

deltagerantallet. Derfor bindende tilmelding til formand Claus

Hemmingsen på mail claus.hemmningsen@me.com

                             senest 20. nov. 2020.


Arrangementet er gratis for DSPPs medlemmer, øvrige deltagere bedes indbetale kr. 50 på konto i Danske Bank

1551  2496321.


FPAP aktuelt

Fællesforeneningen for psykoanalytiske og analytiske psykoterapier afholder arrangementer for medlemsforeningernes medlemmer og andre interesserede.


Herudover afholder de enkelte medlemsforeninger egne arranegementer.


Begge dele fremgår af listen herunder


FPAP

Fælleskonference, Slagelse 6. og 7. november 2020

Hemmeligheder og løgne

www.fpap.dk. Se program og tilmelding her 


BEMÆRK AT FÆLLESKONFERENCEN I ÅR ER AFLYST PGA COVID19 SMITTEPRES. Konferencen forventes afholdt med samme tema 12. - 13. november 2021


GAS/IGA København

Psykodynamisk Filmklub, Vesterbrogade 56, København

Mediangruppe, Hejrevej 43, KBH NV

www.iga-kbh.dk 


Jung Instituttet

Religion i terapi, kan man det? Konference 7.nov. 2020. Bemærk ændret dato. se mere