DSPP aktuelt

DSPP er en forening, der afholder møder og arrangerer uddanelsestilbud indenfor de området psykoanalytisk psykoterapi

Litteraturkredsen i Århus

Medlemmer mødes og diskuterer artikler og bøger.

Finder sted ca. tre torsdage pr halvår.

interesserede kan henvende sig til birgitte.norrie@dadlnet.dk


DSPP

Medlemsmøde i Aarhus: 17.9.2021 kl. 16.00 - 17.15

Sted: Otto Ruds Gade 106, 1. th., 8200 Aarhus N
(V. psykiater Birgitte Norrie i Trøjborgcentret)

Tilmelding sker til Claus Hemmingsen på mail claus.hemmingsen@me.com

Arrangementet er gratis for DSPPs medlemmer

Gæster betaler 100 kr til DSPPs konto i Danske Bank 

1551 2496321


Oplæg ved Ole Jakob Storebø

Psykolog, Ph.d. specialist i psykoterapi, børn.

Professor, Institut for Psykologi, -syddansk Universitet.

Uddannet i gruppeanalytisk psykoterapi og psykoanalytisk børne- og unge psykoterapi.

Seniorforsker, Psykiatrisk Forskningsenhed og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Sjælland

Forskningsleder, Center for Evidensbaseret Psykiatri (CEBP): www.regionsjaelland.dk/cebp


Titel

Psykoterapi ved borderline personlighedsforstyrrelse, angst og depression

Oplægget opsummerer den eksisterende evidens for psykoterapeutisk behandling af borderline personlighedsforstyrrelser, angst og depression og konkluderer at der synes at være basis for moderat optimisme. Oplægget kommer også ind på fremtidig forskning som kan bringe feltet videre, herunder personaliseret psykoterapi med fokus på evidensbaserede principper. 

 FPAP aktuelt

Fællesforeneningen for psykoanalytiske og analytiske psykoterapier afholder arrangementer for medlemsforeningernes medlemmer og andre interesserede.


Herudover afholder de enkelte medlemsforeninger egne arranegementer.


Begge dele fremgår af listen herunder

FPAP

Refleksionsgruppe om aldring i efteråret 2021. Se program og tilmelding her

ARRANGEMENTET ER AFLYST


FPAP

Fælleskonference, Slagelse 12. og 13. november 2021

Hemmeligheder og løgne

www.fpap.dk. Se program og tilmelding her 


GAS/IGA København

Psykodynamisk Filmklub, Vesterbrogade 56, København

Mediangruppe, Hejrevej 43, KBH NV

www.iga-kbh.dk