DSPP aktuelt

DSPP er en forening, der afholder møder og arrangerer uddanelsestilbud indenfor de området psykoanalytisk psykoterapi

Litteraturkredsen i Århus

Medlemmer mødes og diskuterer artikler og bøger.

Finder sted ca. tre torsdage pr halvår.

interesserede kan henvende sig til birgitte.norrie@dadlnet.dk


DSPP afholder GF 24.3.2023 kl.15.00-16.00

i Birgitte Norries klinik i Trøjborgcenteret, Århus.


Ved efterfølgendemedlemsmøde vil vi fra 16.15-17.45 få besøg af professor og ledende psykolog ved Funktionelle Lidelser, Lisbeth Frostholm, som vil holde et oplæg om funktionelle lidelser og psykoterapi:

Funktionelle lidelser er hyppige i befolkningen, men der savnes generelt viden og specialiseret behandling på området. I foredraget gives en introduktion til funktionelle lidelser med et særligt fokus på nylige erfaringer med at anvende Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) samt gruppe-baseret Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET) i specialiseret behandling af funktionelle lidelser.


Tilmelding til medlemsmødet til psykolog@hannelarsson.dk senest 20.3.2023

Medlemsmødet er gratis for DSPPsmedlemmer

Gæster bedes indbetale kr 50 til DSPPs konto i

DanskeBank: reg 1551 kt 2496321


Med hilsen fra bestyrelsen

 

FPAP aktuelt

Fællesforeneningen for psykoanalytiske og analytiske psykoterapier afholder arrangementer for medlemsforeningernes medlemmer og andre interesserede.


Herudover afholder de enkelte medlemsforeninger egne arranegementer.


Begge dele fremgår af listen herunder

FPAP


FPAP

Fælleskonference, Slagelse 18. og 19. november 2022

SKAM

www.fpap.dk. se program og tilmelding


GAS/IGA København

Psykodynamisk Filmklub, Vesterbrogade 56, København

Mediangruppe, Hejrevej 43, KBH NV

www.iga-kbh.dk


Refleksionsgruppe: Identitet og tilhørsforhold belyst gennem litteratur. 

Mandage i efteråret 2022.

Se invitation og tilmelding her