Dansk Selskab for

Psykoanalytisk Psykoterapi

Kommende aktiviteter i DSPP 

DSPP afholder GF hvert år i marts med efterfølgende medlemsmøde. Herudover arrangeres medlemsmøder med faglige oplæg og diskussion.

DSPP tilbyder deltagelse i faglig læseklub i Århus

DSPP er medarrangør af Fællesforeningens årlige fælleskonference

Tidligere aktiviteter i DSPP

DSPP generalforsamling og medlemsmøde

Kulturhuset Indre By, København

6. marts 2020

Katrine Zeuthen, psykoanalytiker og lektor i klinisk psykologi, taler om "Jagten på sandhed og tvivlens kvalitet i arbejdet med seksuelle traumer".

Kommende aktiviteter i FPAP

Fællesforeningen afholder en årlig 2-dages konference arrangeret af  medlemsforeningerne.

Fællesforenjngen tilbyder i samarbejde med GAS, København deltagelse i filmklub i København

FPAP

Fælleskonference, Slagelse 6. og 7. november 2020

www.fpap.dk 


GAS/IGA København

Psykodynamisk Filmklub, Vesterbrogade 56, København

Mediangruppe, Hejrevej 43, KBH NV

www.iga-kbh.dk


Tidligere aktiviteter i FPAP