Kommende aktiviteter i DSPP 

DSPP afholder GF hvert år i marts med efterfølgende medlemsmøde. Herudover arrangeres medlemsmøder med faglige oplæg og diskussion.

DSPP tilbyder deltagelse i faglig læseklub i Århus

DSPP er medarrangør af Fællesforeningens årlige fælleskonference

Tidligere aktiviteter i DSPP

DSPP generalforsamling og medlemsmøde

Kulturhuset Indre By, København

6. marts 2020

Katrine Zeuthen, psykoanalytiker og lektor i klinisk psykologi, taler om "Jagten på sandhed og tvivlens kvalitet i arbejdet med seksuelle traumer".

Generalforsamling i Århus fredag 5. marts 2021


efterfølgende medlemsmøde 5. marts kl. 17.00-18.30 

Oplæg ved Ole Jakob Storebø

Psykolog, Ph.d. specialist i psykoterapi, børn.

Uddannet i gruppeanalytisk psykoterapi og psykoanalytisk børne- og unge psykoterapi.

Seniorforsker, Psykiatrisk Forskningsenhed og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Sjælland

Forskningsleder, Center for Evidensbaseret Psykiatri (CEBP):www.regionsjaelland.dk/cebp

Professor, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet


Titel

Psykoterapi ved borderline personlighedsforstyrrelse, angst og depression

Oplægget opsummerer den eksisterende evidens for psykoterapeutisk behandling af borderline personlighedsforstyrrelser, angst og depression og konkluderer at der synes at være basis for moderat optimisme. Oplægget kommer også ind på fremtidig forskning som kan bringe feltet videre, herunder personaliseret psykoterapi med fokus på evidensbaserede principper.
Kommende aktiviteter i FPAP

Fællesforeningen afholder en årlig 2-dages konference arrangeret af  medlemsforeningerne.

Fællesforenjngen tilbyder i samarbejde med GAS, København deltagelse i filmklub i København

FPAP

Fælleskonference, Slagelse 6. og 7. november 2020

www.fpap.dk 

Udsat til 2021


GAS/IGA København

Psykodynamisk Filmklub, Vesterbrogade 56, København

Mediangruppe, Hejrevej 43, KBH NV

www.iga-kbh.dk


Tidligere aktiviteter i FPAP