Kommende aktiviteter i DSPP 

DSPP medlemsmøde 26.8.2022kl.16.00-17.30

Overlæge, speciallæge i psykiatri, Francisco Alberdi vil tale om

"Korttids psykodynamisk psykoterapi. Fra Freud til Della Selva, med et kort ophold på vejen" 

Foredraget handler om den historiske baggrund, aktuel status hvad angår specifikke fokusområder, relationens betydning, emotionernes rolle og specifikke interventioner. Det hele rundes af med et kort overblik over evidens for effekt.

 

Sted:Region hovedstadens psykiatri,
Distriktspsykiatrisk ambulatorium Østerbro,
Strandboulevarden 96, 6. sal
2100 Kbh. Ø.

 

Tilmelding til psykolog@hannelarsson.dksenest14.8.2022

Medlemsmødet er gratis for DSPPsmedlemmer

Gæster bedes indbetale kr 50 til DSPPs konto i

DanskeBank: reg 1551 kt 2496321


 

Med hilsen fra bestyrelsen

Tidligere aktiviteter i DSPP

DSPP generalforsamling og medlemsmøde

Kulturhuset Indre By, København

6. marts 2020

Katrine Zeuthen, psykoanalytiker og lektor i klinisk psykologi, taler om "Jagten på sandhed og tvivlens kvalitet i arbejdet med seksuelle traumer".

Generalforsamling i Århus fredag 5. marts 2021


efterfølgende medlemsmøde 5. marts kl. 17.00-18.30 

Oplæg ved Ole Jakob Storebø

Psykolog, Ph.d. specialist i psykoterapi, børn.

Uddannet i gruppeanalytisk psykoterapi og psykoanalytisk børne- og unge psykoterapi.

Seniorforsker, Psykiatrisk Forskningsenhed og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Sjælland

Forskningsleder, Center for Evidensbaseret Psykiatri (CEBP):www.regionsjaelland.dk/cebp

Professor, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet


Titel

Psykoterapi ved borderline personlighedsforstyrrelse, angst og depression

Oplægget opsummerer den eksisterende evidens for psykoterapeutisk behandling af borderline personlighedsforstyrrelser, angst og depression og konkluderer at der synes at være basis for moderat optimisme. Oplægget kommer også ind på fremtidig forskning som kan bringe feltet videre, herunder personaliseret psykoterapi med fokus på evidensbaserede principper.
Kommende aktiviteter i FPAP

Fællesforeningen afholder en årlig 2-dages konference arrangeret af  medlemsforeningerne.

Fællesforenjngen tilbyder i samarbejde med GAS, København deltagelse i filmklub i København

FPAP

Fælleskonference, Slagelse 18. og 19. november 2022

www.fpap.dk 


GAS/IGA København

Psykodynamisk Filmklub, Vesterbrogade 56, København

Mediangruppe, Hejrevej 43, KBH NV

www.iga-kbh.dk


Tidligere aktiviteter i FPAP

Refleksionsgruppe om aldring i efteråret 2021. Se program og tilmelding her