Links

Etiske principper for nordiske psykologer, Dansk Psykologforening


Etikregler for psykiatere, Lægeforeningen


IGA  Institut for Gruppeanalyse, København


IGA Institut for Gruppeanalyse, Århus


FPAP Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Terapier


IPP Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi


GAS Gruppeanalytisk Selskab, se under FPAP


SAP Selskabet for Analytisk Psykologi, se under FPAP


AIP Akademi for Integrerende Psykoterapi


EFPP European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector