Medlemskab

DSPPs medlemmer er læger, psykologer og andre med aktiv interesse for psykoanalytisk psykoterapi.


Indmeldelse i DSPP foregår ved at man sender en kort beskrivelse til:


Formand

Pia Høgh

piahoegh99@hotmail.com


med  kontaktoplysninger og stillingsbetegnelse, arbejdsområder og interesse for psykoanalytiske psykoterapi. 

Man får derefter besked om optagelse, kontingentbetaling mv.